Alla får mer genom att dela

Vi är nu inne i den tid under kyrkoåret som kallas fastan. Fastan pågår i 40 dagar. Vad är det första du tänker på när man nämner Fastan? Jag prövade detta och ställde frågan till fem personer. Semlor, fastlagsris, hunger, något kristet och snart påsk, var de svar jag fick!

Jag jobbar på en arbetsplats som har många olika kristna anställda. Många tillhör någon protestantisk frikyrka eller Svenska kyrkan medan andra tillhör den Romersk-katolska eller den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Det är intressant att se hur olika kristna uppmärksammar fastan.  Inom den protestantiska kyrkan i Sverige har man under de senaste åren börjat uppmärksamma den mer än tidigare, möjligen bortsett från det överflöd av semlor som dyker upp långt innan fastan börjar numera. Du har säkert sett dem, reklamanslagen på bussar, tåg och tunnelbanor, som dykt upp. Dela ditt bröd, säger budskapet.

Att fasta betyder att avstå från något. Vi som kanske inte är benägna att fasta helt från mat kan vara med och avstå något för att dela med oss till de som inte har tillräckligt. Om vi delar vårt bröd, om vi delar vår glädje, om vi delar vår sorg eller om vi delar vår framgång, det spelar ingen roll vad det är, men det finns en sak gemensamt, alla vinner på att dela. Det kanske låter som en motsägelse, för hur kan man dela något och vinna på detta, med andra ord, få mera? Jo, förutom att vi alla tar på oss ansvaret för en av bitarna när vi delar får vi också den delade omtanken och den delade kärleken. Fundera lite på det……