Åsa Hole

Åsas text

Jag heter Elizabeth Åsa Hole. Jag är uppvuxen i gamla Spånga i samma villa som min farfar flyttade in i 1938. Mina två barn Alexander och Annika blev därmed den fjärde generationen av vår familj som bodde i samma hem. De var också den tredje generationen som gick i Solhemsskolan! I mitten av sjuttiotalet träffade jag min blivande man, Alan, som kommer ifrån Wales i Storbritannien. År 1985 flyttade vi hem till Sverige från England så att våra barn skulle kunna få en chans att bli tvåspråkiga. På den vägen är det och min man och jag är fortfarande kvar i Spånga. Efter några år tillbaka i Sverige fortsatte jag mina akademiska studier parallellt med att jag jobbade. Mitt mål var att bli filosofie kandidat. Detta uppnådde jag efter några år och fortsatte sedan med att också ta en filosofie magisterexamen vid Stockholms universitet. Fortsatta studier lockade och jag kom in på doktorandutbildningen som forskarstudent. År 2000 tog jag därför filosofie licentiatexamen och slutligen, 2005, blev jag filosofie doktor vid Uppsala universitet. Jag har också hunnit med att gästforska ett år på University of Warwick i England och läst ett par kurser i teologi, 2006 i Oxford och 2008 i Cambridge.

Under åren 2005-2013 jobbade jag som avdelningsdirektör på Kammarkollegiet vilket är Sveriges äldsta myndighet, grundat som Gustav Vasas räknekammare år 1538! Innan dess jobbade jag många år på Stockholms universitet och Uppsala universitet. Jag har alltid värnat om människans behov och väl och började därför tidigt i min karriär att också jobba fackligt. Jag var därför under åren på kollegiet avdelningsordförande för Fackförbundet ST inom Kammarkollegiet. Från 2012 är jag styrelseledamot i Fackförbundet STs förbundsstyrelse i Sverige.

År 2014 påbörjar jag en ny bana. Efter 24 år som vice generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) slutar en mycket kunnig och klok man och jag har fått ynnesten att få ta över hans arbetsuppgifter. Den fina titeln följer inte med, men det är inte viktigt, utan det ansvar jag kommer att få! Jag ser verkligen fram mot detta!

Men människors väl är inte minst viktigt just där man bor! 2005 ställde jag därför upp i kyrkovalet för Spånga Församlings Väl, en liten och helt ny nomineringsgrupp i Spånga Församling. Vid valet gick det mycket bra och många av oss i gruppen fick tunga poster som förtroendevalda i Spånga. År 2010 lades Spånga och Kista församlingar samman till en församling, och inför valet till nomineringsperioden 2014-2017 gick de två partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna fram under namnet Spånga-Kista församlings väl – Djärva Möten.

Mitt största engagemang i församlingens frivilligverksamhet har varit inom det Interreligiösa rådet. Detta är en grupp bestående av troende från flera olika religioner och olika kristna trossamfund vilken drogs igång under 2007. Vi jobbar med olika projekt för att få en bättre samvaro mellan alla oss troende som bor på samma hemort. Från årsskiftet lämnar jag ledningen av detta råd vidare och tar istället på mig rollen som stöd och mentor för verksamheten.

Du är välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om vår nomineringsgrupp. Antingen via e-post: aasa.e.hole@gmail.com eller via telefon 08-760 05 30