Håkan Sjöström

Mitt namn är Håkan Sjöström, uppväxt i Bjurholm ett litet samhälle i Västerbottens inland.

Efter studier i Umeå har jag så att säga ”inte kommit ur skolbänken”. Har i huvudsak arbetat med studie och yrkesvägledning, på olika nivåer i skolan, de senaste 15 åren på KTH, (teknisk högskola) samt fått förtroendet att vara facklig och politisk förtroendevald i bl a stadsdelsnämnd genom åren.

Fritiden består av ett aktivt föreningsliv och avkoppling gärna på två hjul. Som volontär med helgsmål i Akalla kyrka, svenskundervisning för flyktingar och uppdrag i domstol, så berikas mina dagar. Vill verka för en kyrka i gemenskap och vägar till en levande Gudstro.

Nu, nybliven pensionär ser jag framåt med stor tillförsikt.