Ledamöterna

Styrelse

Ordförande
Holger Pettersson

vice Ordförande 
Lotta Gravenius

sekreterare
Nanna Franzén

kassör
Yngve Lindström

Övriga ledamöter
Eva Nilsson
Pompom Sönnfors
Birgitta Fridlund
Håkan Sjöström

Webredaktörer
Eva Nilsson, hemsidesansvarig
Pompom Sönnfors, IT-ansvarig

Medlemmar i Spånga-Kista församling väl – Djärva Möten
med förtroendeuppdrag i Spånga-Kista församling 

2014-01-01 – 2017-12-31

Kyrkofullmäktige
Ledamöter
Lotta Gravenius
Pompom Sönnfors
Marina Silfvast
Åsa Hole
Ingrid Karaduman Hansen

Ersättare
Yngve Lindström
Eva Nilsson
Birgitta Fridlund

Andre vice ordförande i kyrkofullmäktige
Lotta Gravenius

Kyrkofullmäktiges valberedning
Åsa Hole

Ersättare
Yngve Lindström

Revisor
Britt Franzén (Sammankallande)

Kyrkorådet ordinarie
Åsa Hole
Lotta Gravenius

Ersättare
Ingrid Karaduman Hansen
Eva Nilsson

Andre vice ordförande i kyrkorådet
Åsa Hole

Valnämnden
Ledamöter
Nanna Franzén
Lotta Gravenius

Ersättare
Åsa Hole
Pompom Sönnfors

Församlingsutskott ordinarie
Åsa Hole

Ersättare
Ingrid Karaduman Hansen

Församlingsutskott ordförande
Åsa Hole

Förvaltningsutskott ordinarie
Pompom Sönnfors

Ersättare
Yngve Lindström

 

Kyrkvärdar

Åsa Hole
Ingrid Karaduman Hansen
Holger Pettersson
Gunnar Nilsson