Midvinternattens köld är hård …

Nej, det är klimatmässigt inte riktigt sant just nu, eller hur? Vi upplever just nu en varmare december än på många år, påstår meteorologerna. Men, är detta då helt sant? För att kunna svara mer rättvist på detta måste vi kanske titta på vad vi menar med klimat. Är det bara huruvida det är torrt eller fuktigt ute, eller om det snöar eller är solsken? Nej, det finns också ett hjärtats klimat, det som, precis likt klimatet i vår utomhusatmosfär, kan vara torrt, eller fuktigt, kallt eller varmt. Vi går just nu igenom en typ av politisk kris i Sveriges historia. Mycket av den är orsakat av en låg temperatur på hjärtfronten.  Vi är ett av världens rikaste länder, men vissa av oss tycker inte att medmänsklighet och värme för de som mest behöver det ryms i vårt land eller i vår ekonomi. Det finns inte utrymme för alla som behöver värme. Eller kanske som Bibeln säger när det gällde Maria och Josef: Det fanns inte plats för dem.

Men kom ihåg vad jag skrev ovan: ”Vi går just nu igenom en typ av politisk kris i Sveriges historia.” Vi sitter inte fast i den.  Ju mer vi kan öka hjärttemperaturen och förbättra vårt medmänniskoklimat, ju fortare går vi igenom den. Låt oss denna jul vara med och låta den kärlek vår Herre visade oss genom att låta sin enfödde son komma till oss verkligen öka denna temperatur. Kan det finnas en större hjärtevärme än den som vår Herre gett oss? Låt oss tillsammans vara ambassadörer för honom och låt alla i vårt land, oavsett bakgrund, hudfärg eller religion få del av den permanenta klimatförändring Guds kärlek genom oss och vårt agerande kan ge. Låt oss i den andan börja vårt nästa år – 2015, låt det bli ett sant nådens år.

Julfika med SfV-DMEn riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

önskar vi i Spånga-Kista församlings väl – Djärva Möten