Sommaren är kort….

….det mesta regnar bort, är en strof från en känd svensk sång. Sommaren är inte bara kort, den är ombytlig också! Midsommarafton, duggregn och grått praktiskt taget hela dagen i Spånga. Midsommardagen, tropiskt varmt! 31 grader uppmätt lokalt i Spånga. Obarmhärtig sol hela dagen. Dagen efter, en annan sång kommer mig till minnes: Regntunga skyar.

Midsommar 2016På midsommarafton, efter avslutat firande bakom Prästgården, talade kyrkoherde Anders Roos vid den traditionsenliga avslutningen med sommarpsalmer i kyrkan. Han talade om förväntningar respektive hopp. Han sa bland annat att en dag som i dag har så många förväntningar på sig. Det ska vara soligt, vackert och från och med i dag och hela sommaren kommer solen att skina och allt kommer att vara bra. Men så är det ju inte riktigt.

Från hans predikan tog vi med oss skillnaden på hopp och på förväntan. Om man bygger sitt liv på förväntan så finns det alltid besvikelse inkluderat. Vi förväntar oss att något ska vara på ett visst sätt och ser med längtan fram mot det, men sedan finns det stor risk för att just vår förväntan inte blev till verklighet. Då blir vi besvikna, ledsna och fattar inte varför just vi ska drabbas så här. Men, om vi lever med hoppet som ledstjärna, vad är skillnaden? Jo, vi hoppas på något, men om det inte riktigt blir så så har vi en acceptans för att vår herre ville något annat. Varför vet vi sällan, men stabila i vår tro på herren vet vi att våra liv är i hans händer och vi har hans beskydd. Att kunna i frid leva ett liv av hoppfullhet förvissade om guds godhet, det är något helt annat än att behöva uppleva besvikelse för det som aldrig blev.

En amerikansk predikant sa en gång: ”Just sitt back, and enjoy the ride.” Bara luta dig tillbaka och njut av resan. Det är det som är skillnaden mellan att leva med förväntan och att leva med hopp!

 

En fridfull sommar tillönskas er alla!

Åsa Hole
ordförande