Vid nästa val

Vid nästa val går vi fram som

POSK i Spånga-Kista Församling

Vid styrelsesammanträdet den 26 oktober 2016 beslöt styrelsen att påbörja övergången från att vara endast en lokalt förankrad nomineringsgrupp till att ingå i POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, vid nästa val. Frågan togs upp på vårens årsmöte och medlemmarna uppdrog åt styrelsen att jobba vidare med frågan. Fördelarna är många. Dels så är POSK ett mer känt begrepp än Sfv-DM. Dels finns det möjlighet att jobba också på stifts och nationell nivå med våra frågor. Styrelsen kommer därför nu att påbörja arbetet med att sätta samman en lista över kandidater som vill ingå under POSK vid valet till Spånga-Kista församlings förtroendevalda vid nästa val. För frågor och synpunkter, kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Vi kommer naturligtvis också att prata om bl.a. detta vid vårt Adventsmöte för medlemmar och andra intresserade den 28 november 2016. Som medlem får du snart ut en inbjudan, om du ännu inte är medlem är du också välkommen. Kontakta någon i styrelsen för tid och plats.

För Spånga Kista Församlings Väl – Djärva Möten

Åsa E. Hole

ordförande